pedagogisch plan ’t Bootje

Benieuwd naar mijn werkwijze, visie en allerlei praktische zaken over het kinderdagverblijf?

 

 

pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf ’t Bootje is in te zien op de groep

informatieboekje van kinderdagverblijf ’t bootje is in te zien op de groep

huisregels van kinderdagverblijf ’t Bootje

inspectierapport van kinderdagverblijf ’t Bootje

Het LRK nummer van kinderdagverblijf ’t Bootje is 200779230