oudercommissie kindercentrum Vieve

Bij kindercentrum Vieve worden de belangen van kinderen en ouders behartigd door een oudercommissie. De oudercommissie bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerker(s) van het kindercentrum en adviseert over diverse zaken binnen het kindercentrum. De bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing van de oudercommissies zijn vastgelegd in het reglement oudercommissies en het huishoudelijk reglement.

Meer weten?
Neem gerust contact op met een van de leden:

Marielle Tammes (voorzitter) mariellentammes@hotmail.com