de visie van ’t Bootje

Kinderdagverblijf ‘t Bootje heeft als doel uw kind een opvangplek te bieden, die aanvoelt als een tweede thuis. Een plek waar uw kind graag naar toe gaat, zich welkom, gerespecteerd en veilig voelt. Met alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Bovendien moet er een openheid zijn in communicatie naar elkaar toe. Dit klimaat vormt de basis voor het realiseren van een optimale ontwikkeling van het kind met als uitgangspunt dat elk kind uniek is en zich ontwikkelt in zijn eigen tempo.

Ik vind aandacht voor uw kind erg belangrijk, dat staat bij mij voorop. Daarom vang ik de kinderen in één kleine verticale groep op. Deze groep bestaat uit maximaal 6 kinderen tussen 0 en 4 jaar.

Mijn visie is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan, waarin de vier pedagogische basisdoelen (emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van waarden en normen) beschreven worden.