tarief

Peuterschool ZieZaZo zorgt voor een speelse en educatieve voorbereiding op de basisschool. Deze peuterschoolopvang valt onder de Wet Kinderopvang en staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder LRK nr 499368228.

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij 41 weken geopend van 8:30 uur tot 13:30 uur voor kinderen vanaf 2 jaar. Tijdens de reguliere schoolvakanties is de peuterschool gesloten, mocht er dan toch opvang gewenst zijn dan kan dit extra ingekocht worden.

 

Tarieven peuterschool ZieZaZo 2019

Omschrijving Opvangtype Vaste maandprijs

 

 

 

 

Uur per maand
Peuterschool 1 dag 8:30-13:30

 

 

 

 

€ 143,55 17,09

 

 

 

 

  2 dagen 8:30-13:30

 

 

 

 

€ 287,1 34,18
  3 dagen 8:30-13:30

 

 

 

 

€ 430,65 51,27

 

 

 

 

  4 dagen 8:30-13:30

 

 

 

 

€ 574,2 68,36

 

 

 

 

  5 dagen 8:30-13:30

 

 

 

 

€ 717,75

 

 

85,45

 

 

 

 

 

Inkoop extra  dag

 

 

 

 

Omschrijving Opvangtype Vaste dagprijs

 

 

 

 

Uur per dag
Peuterschool Extra dag 8:30 – 13:30

 

 

 

 

€ 41,87 5

 

 

 

 

 

Toelichting:

  • Facturering gaat volgens de in deze prijslijst vermelde vaste maandprijs.
  • De Peuterschool van ZieZaZo is 41 weken per jaar geopend (gesloten tijdens de schoolvakanties regio Midden).
  • Gemiddeld aantal uur per maand: 41 weken opvang per jaar, vermenigvuldigd met het aantal opvanguren per week, gedeeld door 12 maanden. De kosten zijn gebaseerd op 41 weken opvang per jaar. Deze kosten worden in twaalf maandelijkse facturen aan vraagouder doorberekend. Bij beëindiging of vermindering van de opvang wordt een (eind)factuur opgesteld op basis van de daadwerkelijk aangeboden opvang.
  • Sluitingsdagen: alle (erkende) feestdagen zoals genoemd in de cao-kinderopvang.
  • Eventuele sluiting door studiedagen is niet verwerkt in de maandprijs en wordt achteraf niet gecrediteerd. Studiedagen kunnen geruild worden, zie daarvoor het informatieboekje.
  • Ruilen van opvangdagen is mogelijk binnen een termijn van 3 kalenderweken. Dit kan alleen in overleg met ZieZaZo en mits de planning dit toelaat. Zie informatieboekje voor voorwaarden, toelichting en procedure.
  • Het maximale uurtarief waarop de kinderopvangtoeslag 2019 gebaseerd wordt, bedraagt voor deze kinderopvang €8,02 / uur / kind.
  • Op onze kinderopvang is de Wet Kinderopvang van kracht. U kunt hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen. Alle genoemde bedragen zijn bruto. De uiteindelijk kinderopvangtoeslag kunt u berekenen, aanvragen en wijzigen via toeslagen.nl.
  • Ouders die gebruik maken van de peuterschool kunnen gedurende de vakantieperiode extra opvang afnemen bij kinderdagverblijf ZieZaZo. Deze extra uren worden volgens de prijslijst van kinderdagverblijf ZieZaZo in rekening gebracht.