pedagogisch beleid

Peuterschool ZieZaZo combineert de visie en ervaring van kinderdagverblijf ZieZaZo met het gecertificeerde Vroeg Voor Schoolse (VVE)programma ” Puk & Ko” en “Ik & Ko.

Het pedagogisch beleid van ZieZaZo is geïnspireerd door de visie van de Oostenrijkse kinderarts Emmi Pikler. Aandacht voor het individuele kind staat centraal met daarbij de tijd om zich te kunnen ontwikkelen in haar / zijn eigen tempo. Daarbij is het belangrijk om oog te hebben voor de ontwikkelingsbehoefte van het kind, zodat het kind uitgedaagd wordt en niet verveeld raakt.

In onze peuterschool spelen we hierop in. Dit heeft als gevolgd dat als een kind zich sneller ontwikkelt dan gemiddeld daar ook aandacht voor is en de activiteiten aangepast worden, dit geldt natuurlijk ook voor een kind dat zich gemiddeld ontwikkelt of op enkele vlakken trager. Ieder kind heeft een eigen tempo en maakt sprongen. Onze “juffen” hebben de ervaring om hier oog voor te hebben en er op te anticiperen.

De pedagogisch adviseur en de vestigingsmanager begeleiden en ondersteunen de juffen. We zijn nooit uitgeleerd en blijven ons ontwikkelen.