pedagogisch beleid

Alle franchise kinderdagcentra ZieZaZo hebben een eigen pedagogisch plan. Dit is opgesteld samen met kinderdagcentra ZieZaZo en wordt ook door ons gecontroleerd. De kinderdagcentra zijn bij aanvang gecontroleerd door de GGD en worden periodiek getoetst.

De kleinschalige kinderdagverblijven werken volgens het concept van kinderdagcentra ZieZaZo en worden door ons geschoold. Ze geven een eigen invulling aan de opvang én de kwaliteit is geborgd. Specifieke informatie per kinderdagcentrum is te zien via het overzicht van kinderdagcentra ZieZaZo.