de visie van Kalle


Kinderdagcentrum Kalle is ontstaan vanuit het idee dat alle kinderen die hier komen, zich thuis moeten kunnen voelen. Hiermee bedoel ik dat ze vertrouwd, veilig en geborgen zijn en dat het kind gezien en gerespecteerd wordt zoals hij of zij is. Vanuit dit gevoel van veiligheid kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt geobserveerd en gestimuleerd door middel van diverse activiteiten en spelmateriaal. Er wordt telkens aangesloten bij de behoefte van de kinderen.

Hierbij werk ik nauw samen met de ouders, Ik vind het belangrijk dat ook zij zich thuis voelen binnen ons kinderdagcentrum. Daarom is het ’s morgens altijd mogelijk om een kop koffie of thee te drinken en dan over te dragen. Ook wordt er bijna dagelijks een verslagje geschreven in het schrift van het kind.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van kinderdagcentrum Kalle is, dat het bieden van rust en veiligheid aan de aanwezige kinderen. Een vaste dagindeling is hiervoor een belangrijk hulpmiddel.

Kinderdagcentrum Kalle is een kindvriendelijke en kindveilige omgeving. De kinderen kunnen hier onbezorgd spelen, knutselen, zich verkleden, zingen, muziek maken en dansen. De kinderen ontdekken hierbij materialen die de fantasie prikkelen. In de slaapkamers hebben de kindjes ieder hun eigen plekje, zodat ze goed kunnen slapen. Ook is er een tuin aanwezig waar ze kunnen spelen, ravotten en zich kunnen uitleven. Daarnaast bezoeken we regelmatig de speeltuintjes of dierenweiden in de buurt.