van en naar school

Kinderen die voor schooltijd bij bso ZieZaZo zijn, worden na het ontbijt door onze pedagogisch medewerkers op tijd naar school gebracht. Naar de basisscholen in Veldhuizen gaan we uiteraard te voet.

Na schooltijd staan onze pedagogisch medewerkers weer klaar bij school, om samen met de kinderen naar bso ZieZaZo te gaan.

We zijn open van 7:30 uur tot schooltijd. En ’s middags na schooltijd tot 18:30 uur.