documenten bso

De specifieke werkwijze kan je lezen in het pedagogisch plan, het wenbeleid, de huisregels, protocollen en het informatieboekje van buistenschoolse opvang ZieZaZo. Deze documenten liggen ter inzage in de buitenschoolse opvang.

pedagogisch beleidsplan van buitenschoolse opvang ZieZaZo (op locatie)

wenbeleid van buitenschoolse opvang ZieZaZo (op locatie)

informatieboekje van buitenschoolse opvang ZieZaZo (op locatie)

huisregels van buitenschoolse opvang ZieZaZo (op locatie)

inspectierapport van buitenschoolse opvang ZieZaZo De Meern

inspectierapport van buitenschoolse opvang ZieZaZo Harmelen

klachtenregeling van buitenschoolse opvang ZieZaZo

Het LRK nummer van buitenschoolse opvang ZieZazo is 820342919