groepsindeling

Bij bso ZieZaZo zijn de groepen relatief klein en de lokalen groot en rustig. We willen dat de kinderen na schooltijd de ruimte hebben om lekker te spelen, maar ook om tot rust te komen.

4-jarigen kunnen eerst nog worden opgevangen bij de oudste peuters van kinderdagverblijf ZieZaZo. Omdat er veel verandert voor kinderen die net naar de basisschool gaan, vinden ze het vaak fijn om na schooltijd met hun eigen vriendjes, in hun oude vertrouwde groep te spelen. Ook kinderen die niet bij kinderdagverblijf ZieZaZo werden opgevangen, vinden het prettig om na schooltijd weer even de grootste te zijn.

De wat oudere kinderen worden opgevangen in een van de bso-ruimtes. In één van de lokalen is een hoek ingericht om huiswerk te maken. En soms oefenen kinderen de tafels of het geven van een spreekbeurt. Pedagogisch medewerkers kunnen hen hierbij begeleiden.

Wanneer pedagogisch medewerkers een activiteit aanbieden, mogen de kinderen zelf bepalen of ze mee willen doen. Spelen ze mee? Dan hoort samen opruimen er ook bij.

We vinden het belangrijk dat de kinderen op een sociale manier met elkaar omgaan. We houden rekening met elkaar en iedereen mag zich bij ons op z’n eigen tempo en manier ontwikkelen.